Kurs projektowania ogrodów cz 6

 Inwentaryzacja zieleni

 

Przed przystąpieniem do projektowania ogrodu, czy większego terenu zielonego należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację roślin. Inwentaryzujemy grupy drzew, krzewów, pojedyncze egzemplarze drzew i krzewów, żywopłoty. Do inwentaryzowanych roślin nie włączamy roślin zielnych. 

Przy inwentaryzacji podajemy:

  1. nazwę łacińską gatunku, odmianę
  2. obwód lub średnica pnia drzewa na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu (pierśnica)
  3. wysokość rośliny
  4. pomiar średnicy korony
  5. opis stanu danego gatunku, jego wartości dendrologicznej

Wszystkie pomiary nanosi się na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, elementy zieleni numerujemy i oznaczamy graficznie.


Zebrane dane najlepiej przedstawić w tabeli, numerujemy obiekty identycznie jak na mapie, podajemy wszystkie parametry, uwagi co do późniejszej adaptacji czy też wycięcia.

 Należy zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wycinki czy skracania drzew.