Kurs projektowania ogrodów cz 1

Ogród i jego otoczenie

Projektowanie ogrodu to rozwiązywanie problemów organizacji przestrzeni. Ale to także i przede wszystkim stylizacja. Związek pomiędzy ogrodem a jego otoczeniem powinien przenikać każdy aspekt dobrego projektu.

Kształt ogrodu jak i stosowane materiały były w przeszłości typowe dla danego terenu, ponieważ nie było możliwości sprowadzenia innych surowców z daleka. Ogród odzwierciedlał geologię terenu, o tym fakcie warto pamiętać również w obecnych czasach.

Krajobraz, gleba, skały, fauna i flora stanowią środowisko fizyczne danego miejsca. Tradycyjnie wykorzystywano materiały rodzime, dlatego również i dzisiaj pomysłów należy szukać w miejscowym stylu.

Idealnie zaprojektowany ogród to taki, którego składowe są ze sobą ściśle powiązane  i przenikają się wzajemnie. Najczęstszym błędem popełnianym przez osoby zakładające swój ogród jest kupowanie i sadzenie roślin tam gdzie akurat mamy miejsce. Często myślimy w ten sposób, że kiedy budowa domu, czy altany będzie zakończona, ogród również będzie "gotowy" do użytkowania.  Po zakończeniu inwestycji, kiedy wybudowaliśmy dom, schody, alejki okazuje się, że w naszym ogrodzie panuje chaos, ze nasz ogród nie pasuje do otoczenia. 

Najlepszym rozwiązaniem jest poczekać z budową ogrodu, aż do zakończenia prac inwestycyjnych typu budowa domu czy altany. Dopiero po skończonej pracy warto rozpocząć prace nad ogrodem. Unikniemy wtedy pułapek,  kiedy okazuje się, że oczko wodne czy skalniak są za duże, zbyt blisko domu czy ogrodzenia, a inne elementy ogrodu nie pasują do stylu domu czy otoczenia.

Przed pracami nad projektem i budową ogrodu warto w ciągu roku dokonać obserwacji w innych ogrodach, porozmawiać z sąsiadami, przysłuchać się zdobytemu doświadczeniu. Często ma to decydujący wpływ na nasze decyzje - bo czyż warto inwestować we wrażliwe rośliny ogrodowe, które łatwo przemarzną na naszej działce ponieważ jest ona szczególnie narażona na  lodowate powietrze zimą i wyjątkowo niskie temperatury? Bardzo dobrym źródłem tego typu wiedzy są centra ogrodnicze. Warto więc zaopatrywać się w rośliny u lokalnych szkółkarzy, którzy doradzą jakiego typu rośliny są najlepszym rozwiązaniem na dany teren czy warunki glebowe.

Dobra znajomość warunków klimatycznych i glebowych pomoże uniknąć nam wielu błędów i pomyłek dokonywanych na tym pierwszym etapie. Wiąże się to też z ilością późniejszych prac. W efekcie możemy zniechęcić sie do dalszego tworzenia i zamiast zadowolenia stworzymy sobie i najbliższym źródło frustracji.