Kurs projektowania ogrodów cz 3

Projekt zrobić samodzielnie czy zlecić profesjonaliście?

Zależy to od naszej wiedzy, czasu, zaangażowania a także finansów. Ceny w biurach projektowych kształtują się w dość szerokich widełkach w zależności od wielu czynników. Największe znaczenie ma oczywiście doświadczenie danego biura i oprogramowania, które jest używane przy projektach.

Projekt początkującego architekta krajobrazu będzie oczywiście znacznie tańszy. Jeżeli nawet mamy zapał, wiedzę i chęć aby samemu stworzyć projekt naszego ogrodu, warto skorzystać z konsultacji biura architektonicznego, aby ktoś obiektywnie zweryfikował nasze zamierzenia i koncepcje. Godzinna konsultacja to wydatek od 40 zł do 150 zł. 

Na etapie przygotowania projektu musimy zapisać sobie informacje dotyczące :

usytuowania ogrodu
jego wielkości 
położenia N-S
ukształtowania działki
warunków glebowych
warunków świetlnych
warunków wodnych, dostępności wody
otoczenia działki - obiekty, drzewa, instalacja elektryczna, widoki, które chcemy przysłonić 

Idealnym rozwiązaniem jest zwołanie "narady" rodzinnej i zastanowienie się wspólnie jakie funkcje ma spełniać nasz przyszły ogród. Rodzina musi wspólnie zastanowić się nad oczekiwaniami i upodobaniami. Należy wykonać inwentaryzację terenu i zapisać w notesie zalecenia projektowe - jakie istniejące elementy należy usunąć, jakie wyremontować, czy trzeba robić drenaż podłoża, czy może trzeba będzie nawieźć żyznej ziemi, co zrobić z ziemią pozostałą po wykopach.

Niezwykle ważnym, poza projektem koncepcyjnym jest kosztorys i harmonogram prac z podaniem zbliżonego  terminu realizacji. Często musimy uwzględnić rozłożenie etapów budowy ogrodu na kilka lat. Musimy zdać sobie sprawę z kosztów przedsięwzięcia, kolejności poszczególnych etapów i rozmiaru zamierzenia.

Wniosek jest więc oczywisty -aby uniknąć niepotrzebnych frustracji i rozczarowań należy sporządzić dobry projekt koncepcyjny, kosztorys i harmonogram prac. Pobyt w ogrodzie powinien być dla nas przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.