Rośliny wskaźnikowe

Wśród roślin, które rosną w ogrodzie przed jego założeniem, można się doszukać gatunków o znaczeniu wskaźnikowym. Są to rośliny, które rosną tylko w określonych warunkach, a więc są wskaźnikami rodzaju gleby. Warto się im dokładnie przyjrzeć, i określić rodzaj gleby, aby uniknąć błędów przy planowaniu nasadzeń roślinnych w przyszłym ogrodzie i związanych z tym niepowodzeń.

Na podstawie roślin wskaźnikowych  możemy określić warunki glebowe jak również możemy określić jakiego typu roślinność może się na danym obszarze rozwijać. Należy przy tym pamiętać, że występowanie pojedynczych roślin wskaźnikowych jest kryterium niewystarczającym i może prowadzić do błędnej interpretacji. Poniżej przedstawiamy listę roślin, w zależności od rodzaju gleby.

Rośliny wskazujące gleby ubogie w wapń

Rumian polny (Anthemis arvensis)
Fiołek polny (Viola tricolor)
Pięciornik srebrny (Potentilla argentea)
Szczaw polny (Rumex acetosella)
Czerwiec roczny (Scleranthus annuus) 

Rośliny wskazujące gleby bogate w wapń

Blekot pospolity (Aethusa cynapium)
Świerzbnica polna (Knautia arvensis)
Gorczyca polna (Sinapis arvensis)
Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)

Rośliny wskazujące gleby piaszczyste:

Szczaw polny (Rumex acetosella)
Ślaz zaniedbany (Malva neglecta )
Bodziszek drobny(Geranium pusillum)
Złocień polny (Chrysanthemum segetum)
Fiołek polny (Viola tricolor) 

Rośliny wskazujące gleby gliniaste:

Łopian większy (Artium lappa)
Ostrożeń polny (Cirsium arvense)
Gorczyca polna (Sinapis arvensis)
Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)
Łoboda rozłożysta (Atriplex patula) 

Rośliny wskazujące gleby ilaste:

Jaskier rozłogowy (Ranuncullus repens)
Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus)
Ostróżeczka polna (Delphinum consolida)
Pięciornik gęsi (Potentilla anserina) 

Rośliny wskazujące gleby bogate w związki azotu:

Cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
Pokrzywa zwyczajna (Utrica dioica)
Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca)
Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper)
Stulicha psia (Descurainia sophia)

Rośliny wskazujące gleby kwaśne (pH< 7):

borówka czernica (Vaccinium myrtillus)
borówka brusznica (Vaccinium vitis idaea)
fiołek trójbarwny (Viola tricolor)
koniczyna polna (Trifolium arvense)
torfowiec (Sphagnum)
sporek wiosenny (Spergula vernalis, Spergula morisoni)
szczaw polny (Rumex acetosella)
widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)
wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris)
żurawina błotna (Oxyococcus palustris)

Rośliny wskazujące gleby zasadowe (pH> 7):

babka zwyczajna (Plantago major)
dymnica pospolita (Fumaria officinalis)
jasnota biała (Lamium album)
pokrzywa żegawka (Urtica urens)
tobołki polne (Thlaspi arvense)

Rośliny wskazujące gleby piaszczyste:

bodziszek drobny (Geranium pusillum)
fiołek polny (Viola tricolor)
ślaz zaniedbany (Malva neglecta)
złocień polny (Chrysanthemum segetum) 

Rośliny wskazujące na gleby próchniczne:

konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium)
marzanka wonna (Galium odoratum)

Rośliny wskazujące na gleby ubogie w azot:

fiołek trójbarwny (Viola tricolor)
wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris)