Oczko wodne z plażą

Jeżeli jesteśmy już właścicielami oczka wodnego, lub planujemy jego założenie możemy pokusić się o własną małą plażę. Wystarczy na powierzchni kilku lub kilkunastu metrów przy oczku wysypać piach. Najlepiej zrobić to oczywiście na folii, aby rośliny nie przebijały i piach nie wędrował poza teren plaży. Teren plaży powinien naturalnie łączyć się ze zbiornikiem, warto również posadzić  rośliny ze strefy brzegowej. Musimy pamiętać, że piasek co jakiś czas będziemy zmuszeni uzupełnić.

Brzegi naszej prywatnej plaży obsypujemy drobnymi kamyczkami, żwirkiem. Stosujemy kruszywa ze skal twardych, które nie ulegają erozji. Nie powinniśmy stosować kruszyw bardzo drobnych, poniżej 8 mm ponieważ będą się łatwo przemieszczać poza teren plaży. Wpływ na efekt końcowy niezwykle istotny ma oczywiście gramatura, wielkość i faktura kamieni. Polecamy szczególnie naturalne żwiry, ponieważ możemy bez obawy chodzić po nich bosymi stopami.